Cookie: Avon sajt koristi "cookies". Pročitaj više u Uslovima Privatnosti Otkaži
Zatvori 
Promenili ste kampanju, ali se Vaša korpa nije izmenila.
Promenili ste kampanju, i Vaša korpa je izmenjena u skladu sa promenom kampanje.

 

Avon Proizvodi i Posvećenost dobrobiti životinja
Pitanja & Odgovori

 

Mislila sam da Avon ne sprovodi testiranje proizvoda na životinjama. Zašto je PETA stavila ime kompanije Avon na listu kompanija koje sprovode ovakve testove?

Posvećenost kompanije Avon ideji da se proizvodi ne testiraju na životinjama je ista kao što je i bila u zadnjih dvadesetak godina. Ništa se nije promenilo, i mi i dalje sarađujemo sa PETA organizacijom na ovu temu. Oduvek smo bili protivni sprovođenju testiranja na životinjama, osim u slučajevima gde zakon nalaže drugačije. Avon posluje u preko 100 zemalja, i neke od tih zemalja zakonom nalažu ovakva testiranja. Ti zakoni tiču se svih kompanija, ne samo kompanije Avon. Samim tim, Avon ne može da krši zakon. U svakom slučaju pre nego što postupi u skladu sa zakonom, Avon daje sve od sebe da ubedi vlasti da prihvati podatke dobijene alternativnim testiranjima. 

Koliko se vaših proizvoda testira na životinjama?

Kompanija Avon u ponudi ima oko 9000 proizvoda, u preko 100 zemalja. I u 2011. godini  manje od 0,3% ukupne ponude Avona je testirano na životinjama i to u zemljama gde zakon tako nalaže. Naš cilj je da taj broj svedemo na nulu. Jako je važno da se zna da Avon stoji iza kvaliteta svojih proizvoda koji nisu testirani na životinjama. To je zato što je celokupni program sigurnosti proizvoda izgrađen na principima koji se protive nepotrebnim testiranjima na životinjama I poštovanju dobrobiti životinja. Godine 1989. Avon je bila prva kompanija u svetu koja je usvojila politiku nesprovođenja testiranja na životinjama. Jedini razlog zašto se negde proizvodi testiraju na životinjama, jeste jer određene države još uvek nisu prihvatile naučno priznate alternativne pristupe za procenu sigurnosti proizvoda.
 

 Ako zakonske obaveze u ovih par zemalja nisu nove i politika Avona se nije promenila, zašto je ovo pitanje pokrenuto sada i zašto je Avon prebačen sa liste kompanije koje ne sprovode testiranje na životinjama na listu kompanija koje sprovode ovakva testiranja? 

Iako ne možemo da govorimo u ime PETA organizacije, verujemo da su odlučili da postanu agresivniji u ovoj globalnoj bici sa fokusom na izmene zakona upravo u onim zemljama koje nalažu testiranje kozmetičkih proizvoda na životinjama. Avon i PETA se zalažu za isti cilj a to je da ubede vlade da prihvate naučno priznate alternativne pristupe umesto testiranja na životinjama. Avon se, zajedno sa drugim kozmetičkim kompanijama koje posluju na globalnom nivou, bori za prihvatanje  alternative testiranju na životinjima. Avon je samo jedna od mnogobrojnih kozmetičkih kompanija koje posluju na globalnom nivou, a koje se suočavaju sa ovim problemom. Jedine kompanije koje nemaju ovaj problem jesu one koje plasiraju svoje proizvode u određen broj zemalja.
 

Koje korake Avon preduzima na globalnom nivou kako bi pristupio rešavanju ovog problema?  

Avon je već decenijama posvećen pronalaženju alternativnih načina testiranja. Potpredsednik kompanije Avon, zadužen za bezbednost i kvalitet proizvoda (Product Safety & Integrity), član je naučno savetodavnog odbora za In Vitro nauku (Scientific Advisory Panel of The Institute of the In Vitro Sciences, Inc.), neprofitne organizacije za istraživanje I testiranje koja se bavi unapređenjem In Vitro (non-animal) metodama širom sveta. Pored toga, kompanija Avon nastavlja da pruža podršku istraživanju alternativnih načina testiranja koje vodi odbor za nekorišćenje  životinja u medicinskim ispitivanjima (FRAME) u Ujedinjenom Kraljevstvu, Centar za alternativna testiranja na Džon Hopkins Univerzitetu u SAD I u Evrospkom partnerstvu za pronalaženje alternative testiranju na životinjama. Nedavno, Avon je bio sponzor prilikom osnivanja Američkog društva za ćelijsku toksigologiju (Cellular Computational Toxicology).

I dodatno, Avon usko sarađuje na ovu temu sa drugim kompanijama iz kozmetičke industrije kroz Američko veće za proizvode za ličnu negu.
 

 Da li možete da navedete koje zemlje sprovode testiranje na životinjama? 

Kao kompanija koja odgovorno posluje širom sveta, Avon ne smatra da je u poziciji da upire prstom u određene države i vlade. Ali svakako su ove informacije dostupne preko raznih organizacija za prava životinja kao što su Humano društvo I organizacija PETA.
 

Ja sam protivnik sprovođenja testiranja na životinjama. Da li i dalje mogu da imam poverenja u Avon proizvode? 

Možete biti uvereni da Avon deli isto ubeđenje sa Vama. Protivljenje testiranju na životinjama i poštovanje dobrobiti životinja je kamen temeljac Avonovog programa sigurnosti proizvoda još od 1989. godine, i Avon i dalje aktivno radi na unapređenju metoda koje su alternative testiranju na životinjama. Kao što je i navedeno u 2011. godini, samo 0,3% proizvoda od približno 9000 su bili uslovljeni ovakvim testiranjima i to na par tržišta. Naš cilj je da trajno okončamo sa svim zahtevima za testiranje proizvoda na životinjama gde god oni postojali, širom sveta.

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]