Cookie: Avon sajt koristi "cookies". Pročitaj više u Uslovima Privatnosti Otkaži
Zatvori 
Promenili ste kampanju, ali se Vaša korpa nije izmenila.
Promenili ste kampanju, i Vaša korpa je izmenjena u skladu sa promenom kampanje.

Uslovi upotrebe za Prodavnicu predstavnika

POSLEDNJI PUT AŽURIRANO (17.09.2015.)

Molimo pročitajte ove uslove upotrebe Prodavnice predstavnika („Ugovor o Prodavnici predstavnika“) pažljivo. Stavljanjem potvrde u polje, potvrđujete da prihvatate uslove ovog Ugovora o Prodavnici predstavnika i da ste saglasni sa njima kao i da se ponašate u skladu sa njima.

Ukoliko se ne slažete sa uslovima navedenim u ovom Ugovoru o Prodavnici predstavnika, niste u mogućnosti da posedujete sopstvenu prodavnicu (kako je definisano ispod).

U svrhu ovog Ugovora o Prodavnici predstavnika, sledeći termini imaju navedeno značenje:

 • „AVON sadržaj“ podrazumeva sav tekst, informacije, podatke, softver, izvršne kodove, slike, audio ili video materijal na bilo kom medijumu ili obliku koji dostavlja AVON Prodavnici predstavnika

 • „AVON nezavisni predstavnik prodaje“ predstavlja pojedinca koji je (a) saglasan, u skladu sa uslovima AVON Ugovora o nezavisnom predstavništvu prodaje, da bude AVON nezavisni predstavnik prodaje, i (b) koji ostaje aktivan AVON nezavisni predstavnik prodaje koji dobro posluje

 • „AVON Ugovor o nezavisnom predstavništvu prodaje“ predstavlja ugovor (zajedno sa svim uslovima i odredbama koji su u njega uključene) između AVON-a i AVON nezavisnog predstavnika prodaje u skladu sa kojim je takav pojedinac imenovan za AVON nezavisnog predstavnika prodaje

 • „AVON materijal nezavisnog predstavnika prodaje“ podrazumeva sav tekst, slike, prilagođene ili bilo koje druge informacije ili materijale koje objavljuje AVON nezavisni predstavnik prodaje na Avon Online i Prodavnici predstavnika ili bilo koji drugi materijal koji je komuniciran od strane AVON nezavisnog predstavnika prodaje trećem licu

 • „Prodavnica predstavnika“ predstavlja personalizovanu online prodavnicu koju AVON odobrava da kreirate i upravljate njom preko Avon Online, svaki sajt naslednik ovog sajta, i sve usluge koje se nude preko gorepomenutog

 • „Uslovi i odredbe za web sajt“ podrazumevaju uslove i odredbe sa kojima se mora složiti svaki posetilac (Avon Online). Za kopiju kliknite na (www.avon.rs)

Avon Cosmetics SCG doo kompanija koja je osnovana po zakonima Srbije
(u daljem tekstu „AVON“, „mi“ i „naš“) zadržava pravo da promeni ovaj Ugovor o Prodavnici predstavnika, u celini ili delimično, periodično po sopstvenoj diskreciji, i da vam dostavi obaveštenje o takvoj promeni preko razumnih sredstava, uključujući bez ograničenja postavljanje revidiranog nacrta ovog Ugovora o Prodavnici predstavnika na (Avon Online). Možete utvrditi kada je ovaj Ugovor o Prodavnici predstavnika poslednji put revidiran proverom natpisa „POSLEDNJI PUT AŽURIRANO“ na vrhu Ugovora. Nastavak vaše upotrebe Prodavnice predstavnika ili ponovno prihvatanje ovog Ugovora o Prodavnici predstavnika nakon promena koje su objavljene podrazumeva da prihvatate ove promene.


Prodavnica predstavnika

 • Da bi se kreirala i upotrebljavala sopstvena Prodavnica predstavnika, morate se složiti sa uslovima Ugovora o Prodavnici predstavnika.

Benefiti

 • Ukoliko posedujete aktivan broj naloga Predstavnika i nemate nenaplaćenih dugovanja u odnosu na AVON možete otvoriti Prodavnicu predstavnika i prihvatati nove porudžbine od postojećih Kupaca.

 • Ukoliko želite da razvijete posao, AVON vam daje mogućnost da prihvatate nove kupce kroz Prodavnicu predstavnika, ukoliko:
  • sa AVON-om poslujete duže od (1) kampanje;
  • ste bili aktivni u poslednjih (1) od (2) kampanja;
  • posedujete prosečne porudžbine od (5000 DIN) za (2) od poslednje (2) kampanje;
  • nemate dugovanja prema AVON-u

 • Kao priznanje vašem uspehu kao AVON nezavisni predstavnik prodaje, možete se prikazati kao „preporučeni“ predstavnik, ukoliko:
  • sa AVON-om poslujete duže od 2 kampanje;
  • ste bili aktivni u poslednjih (2) od (3) kampanje;
  • posedujete prosečne porudžbine od 15000 DIN za u poslednjih (4) kampanja;
  • nemate dugovanja prema AVON-u

Kako bi smanjili broj koraka poručivanja i proces naručivanja učinili pristupačnijim, AVON je uveo proces “Automatsko dodeljivanje”. Ako novi kupac koristi AVON WEB SAJT prvi put i nema još uvek AVON nezavisnog predstavnika prodaje, AVON će inicijalno preporučuti jednog AVON nezavisnog predstavnika prodaje kupcu. Ovaj preporučeni AVON nezavisni predstavnik prodaje će biti identifikovan putem algoritma, uzimajući u obzir objektivne kriterijume dole navedene sa detaljima o udelima za svakog od njih:

 • Udaljenost od predstavnika do adrese isporuke kupca  [ udeo: 50 % ]

 • Rejting/Preporuka kupca  [ udeo: 20 % ]

 • Zadovoljstvo po osnovu relevantnih kvalifikovanih kriterijuma ( dužina saradnje, kampanjska aktivnost, prosečne prodaja i nepostojanje dugovanja)  [ udeo: 30% ]

Međutim, kupac nije obavezan na bilo koji način da prihvati preporučenog AVON nezavisnog predstavnika prodaje i kupac i dalje ima slobodu da odabere željenog AVON nezavisnog predstavnik prodaje u bilo kom trenutku i to lako, klikom na AVON web sajt  putem opcije biranja sa liste alternativnih AVON nezavisnih predstavnika prodaje u njegovoj oblasti. Takođe, ukoliko kupac već ima željenog AVON nezavisnog predstavnika prodaje, on može izabrati njegovo ime na AVON WEB SAJTU direktno. 

 • Kada se naknadno ulogujete na vašu Prodavnicu predstavnika, dobićete obaveštenje od AVON-a ukoliko ne zadovoljavate uslove. U tom slučaju može se desiti da je vaša upotreba Prodavnice predstavnika ograničena dok ponovo ne steknete uslove. Imajte na umu da AVON nema obavezu da vam obezbedi Prodavnicu predstavnika.

AVON zadržava pravo da kontroliše vašu Prodavnicu predstavnika i vođenje vašeg AVON online poslovanja kako bi utvrdio da li je u saglasnosti sa ovim ugovorom, a bilo koji drugi ugovor između vas i AVON-a (uključujući, bez ograničenja uslove korišćenja na sajtu i ugovor sa AVON nezavisnim predstavnikom prodaje) i sve druge AVON politike i procedure . Ako se utvrdi da postoji kršenje ovog ugovora, AVON može a) da izmeni , postavi , ukloni ili blokira pristup svakoj informaciji ili materijalu na ili sa bilo kog dela vaše Prodavnice predstavnika, u celini ili delimično ; ili b ) da ukine vaše pravo da imate Prodavnicu predstavnika; u svakom slučaju po našoj diskreciji.

Vaše obaveze

 • Da se uverite da vaša upotreba Prodavnice predstavnike bude u skladu sa svim važećim zakonima, pravilima i regulativom (uključujući bez ograničenja na (Zakon o zastiti potrošača i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti));

 • Da koristite vaše AVON poslovanje na solventan, profesionalan i odgovoran način;

 • Da radite u skladu sa svim pitanjima koja su povezana sa vašim statusom samo-zaposlenog pojedinca uključujući odgovarajuće registracije i plaćanja svih poreza i nacionalnih dažbina;

 • Da se uverite da sva pisana komunikacija koja je u vezi sa AVON poslovanjem bude u skladu sa „Pravilima ponašanja“ koja se nalaze na Uslovima i odredbama na web sajtu, i da bude civilizovana, pristojna, profesionalna i poslovna, i u skladu sa bilo kojim dodatnim AVON smernicama u odnosu na Avon Online i njegove upotrebe ili onih koje su vam date na drugi način. 

Poslovanje kroz Prodavnicu predstavnika

 • Vi ste jedini odgovorni za sve aktivnosti koje se izvode kroz Prodavnicu predstavnika i garantujete da bilo koje informacije koje pružite u vezi sa upotrebom Prodavnice predstavnika jesu i ostaju istinite, precizne i kompletne.

 • Vašu Prodavnicu predstavnika možete koristiti isključivo za promociju, reklamiranje i sprovođenje vašeg AVON poslovanja.

 • Niste u mogućnosti da kreirate ili postavljate link na bilo koji drugi sajt ili servis sa vaše Prodavnice predstavnika.

 • Niste u mogućnosti da šaljete, prenosite ili na neki drugi način komunicirate bilo kakve neželjene e-mail poruke bez znanja i dozvole primaoca. Svaki zahtev da se primaju e-mail poruke od vas mora biti ispoštovan. Nemojte slati bilo kakav materijal koji je nezakonit, koji vređa bilo koje osobe, zadire u njihovu privatnost, krši bilo koja prava privatnosti ili objave, ili krši bilo koja prava u odnosu na zaštitni znak, autorska prava ili neka druga prava.

 • Iako vam nije zabranjeno da se bavite ostalim prodajnim aktivnostima u vezi sa proizvodima i uslugama koje nisu AVON-ove, saglasni ste da ne oglašavate, promovišete ili diskutujete o takvim proizvodima, uslugama, poslovanju, aktivnostima ili poduhvatima, bilo kojim drugim proizvodima, uslugama, poslovanjima, aktivnostima ili poduhvatima koji nisu AVON-ove, ili bilo kojim drugim političkim interesima, dobrotvornim ustanovama ili pokretima na vašoj Prodavnici predstavnika ili uz korišćenje bilo koje funkcije, usluge ili aktivnosti koju pruža ili koju sponzoriše AVON (na primer, svi kapaciteti za komunikaciju koji su dostupni kroz vašu Prodavnicu predstavnika, ili neke aktivnosti organizovane od strane AVON-a, online ili offline).

 • Podstaknuti ste da promovišete i reklamirate vaše AVON poslovanje i vašu Prodavnicu predstavnika offline, ukoliko ste saglasni da preduzmete sve offline promocije u skladu sa načinom koji je opisan u ovom Ugovoru o Prodavnici predstavnika, u skladu sa svim smernicama AVON-a za reklamiranje, i u skladu sa bilo kojim drugim ugovorom između vas i AVON-a (uključujući bez ograničenja Uslove i odredba web sajta, Politiku privatnosti i AVON Ugovor o nezavisnom predstavniku prodaje) i bilo kojim drugim AVON pravilima i procedurama.

Sadržaj

 • Vaša Prodavnica predstavnika podrazumeva AVON sadržaj. Mi, naši saradnici i/ili naši i njihovi nosioci licence i dobavljači smo vlasnici AVON sadržaja. Takve informacije i materijali su zaštićeni autorskim pravima, zaštitnim znakovima, patentima i/ili ostalim pravima i zakonima o vlasništvu. Ukoliko ste saglasni sa ovim Ugovorom o Prodavnici predstavnika imate dozvolu da prikažete, isključivo kroz vašu Prodavnicu predstavnika, AVON sadržaj koji vam je dostavljen od strane AVON-a za prikazivanje kroz Prodavnicu predstavnika. Ne možete reprodukovati, distribuirati, adaptirati, menjati, prenositi li izvoditi takav AVON sadržaj, ili koristiti takav sadržaj na bilo koji način ili u bilo koju drugu svrhu osim one koja je izričito ovde navedena. Ne možete iznajmljivati, davati pod zakup, licencirati, prenositi ili na neki drugi način preneti vašu Prodavnicu predstavnika ili bilo koja prava po njoj na bilo koje drugo lice ili entitet bez prethodnog izričitog pisanog odobrenja AVON-a.

 • Prihvatate i saglasni ste da sav AVON sadržaj nezavisnog predstavnika prodaje bude smatran „Podnescima“ u svrhu ovog Ugovora o Prodavnici predstavnika i Uslova i odredaba web sajta.

 • Promene se periodično izvršavaju u odnosu na dizajn i strukturu (Avon Online), u odnosu na AVON sadržaj i ostale informacije i materijale koji su dostupni kroz Avon Online i Prodavnice predstavnika. AVON može činiti takve promene u bilo kom trenutku bez obaveštenja.

Upućivanje kupaca i isporuka

 • Upućivanje kupaca. AVON nezavisni predstavnik prodaje je odgovoran za omogućavanje stalnih i pravovremenih usluga kupcima, i pošto AVON šalje vaše upute i kupci mogu slati porudžbenice kroz Prodavnicu predstavnika u bilo kom trenutku, potrebno je da profesionalno i redovno pristupate vašoj Prodavnici predstavnika. Da bi se obezbedio kvalitetan korisnički servis, AVON zadržava pravo da prebaci nove porudžbenice kupca na drugog AVON nezavisnog predstavnika prodaje ukoliko niste potvrdili prijem u roku od 24 sata nakon što vam je porudžbenica poslata.

 • Ukoliko kupac postavi narudžbenicu kroz vašu Prodavnicu predstavnika od vas se očekuje da isporučite robu korisniku na pravovremen način.

 • AVON Promocije. Vaš kupac ima pravo da učestvuje u akcijama promotivnih proizvoda koje AVON objavljuje s vremena na vreme, a koji se organizuju korišćenjem promotivnih kodova koji se mogu zameniti. U tom slučaju slažete se da ćete sarađivati sa AVON-om kako bi se osiguralo da su uslovi promocije ispoštovani, pravovremeno uključujući promotivne stavke vezane za isporuku robe kupcima. Ove promotivne stavke će biti obezbeđene od strane AVON-a, bez troškova za Vas.

Zaštita podataka i komunikacija

 • Vaši lični podaci. Prodavnica predstavnika vam daje mogućnost da na nju postavite svoju fotografiju, kontakt detalje koji su vidljivi potencijalnim klijentima i da postavite vašu lokaciju na mapu. Vaše prikazivanje ličnih podataka bi trebalo da se vodi AVON-ovom politikom privatnosti koja se nalazi na (www.avon.rs/document/confidentiality.pdf/).

 • Potvrdom u polje i kreiranjem vaše Prodavnice predstavnika saglasni ste da se prikazuje vaš broj telefona i adresa (gde je to moguće) u rezultatima pretrage u funkciji "Pronađi predstavnika" na Avon Online platformi i na vašoj Prodavnici predstavnika.

 • Postavljanjem svoje fotografije i postavljanjem svoje lokacije na mapu, saglasni ste da vaša fotografija i mapa budu vidljive (gde je to moguće) posetiocima na Avon Online platformi i vaše Prodavnice predstavnika.

 • Kupac/Kontakt informacije. Pojedinci čiji vam se podaci pošalju od strane AVON-a („Kontakti“) i/ili koji kupe AVON proizvode kroz vašu Prodavnicu predstavnika (vaši „Kupci“), imaju određena očekivanja u vezi sa privatnošću njihovih informacija. Prema tome, saglasni ste da (a) držite sve lično identifikujuće podatke i ostale informacije u vezi sa Kupcima i Kontaktima („Kupac/Kontakt informacije“) strogo poverljivim; ne koristite bilo koje Kupac/Kontakt informacije u bilo koju drugu svrhu osim ispunjavanja naloga kupaca i komunikacije sa kupcima i kontaktima u vezi sa AVON poslovanjem; (c) ne obelodanjujete bilo koje Kupac/Kontakt informacije bilo kom trećem licu, pojedinačno ili u skupu (na primer, u obliku liste kupaca); (d) poštujete zahtev za isključivanjem kupaca ili kontakata ili neki drugi sličan zahtev koji podrazumeva da se komunikacija više ne prima od vas, i (e) tretirate sve Kupac/Kontakt informacije u skladu sa svim važećim zakonima, pravilima i regulativom. AVON zadržava pravo da ispoštuje bilo koji zahtev kupca ili kontakta da se njihove Kupac/Kontakt informacije uklone sa Avon Online i/ili da se isključe iz komunikacije koja je počela ili inicirana kroz Avon Online

 • Saglasni ste da ne šaljete, prenosite ili na neki drugi način komunicirate bilo kakvu neželjenu email poruku u vezi sa AVON-om bilo kom pojedincu bez njegovog/njenog prethodnog znanja i saglasnosti, ili na neki drugi način koji podrazumeva kršenje zakona, pravila ili regulacije. Bez ograničenja na gorepomenuto: (a) Ukoliko bilo koji Kupac, Kontakt, „linijski“ član, mogući kupac, neki drugi AVON nezavisni predstavnik prodaje, poznanik, i/ili neki drugi pojedinac zahteva da se ukloni sa vaše liste za slanje AVON mailova, vi ste saglasni da obavestite AVON o takvom zahtevu bez odlaganja (u svakom slučaju u roku od 48 sati nakon prijema takvog zahteva) i nakon toga, ne šaljete, prenosite ili na neki drugi način komunicirate bilo kakve email poruke takvom pojedincu bez njegovog/njenog prethodnog znanja ili saglasnosti; i (b) saglasni ste da ne distribuirate AVON komunikaciju kroz grupe za širenje vesti, ili prenosite neželjene AVON email poruke pojedincima uz pomoć kupljenih lista za slanje poruka, reverzibilnih direktorijuma ili nekih drugih lista, bez njihovog prethodnog znanja i saglasnosti.

 • Označavanjem polja i kreiranjem vaše Prodavnice predstavnika saglasni ste sa tim da vas AVON obaveštava o Kupcima i Kontaktima preko tekstualne poruke (SMS) na vaš mobilni telefon i preko ostalih kanala komunikacije preko kojih vas AVON inače kontaktira.

 • Opšte. AVON zadržava pravo da revidira vašu Prodavnicu predstavnika i izvođenje vašeg online AVON poslovanja da potvrdi usklađenost sa ovim Ugovorom o Prodavnici predstavnika, i bilo kojim drugim ugovorom između vas i AVON (uključujući bez ograničenja Uslove i odredbe web sajta i AVON Ugovor o nezavisnom predstavniku prodaje) i bilo kojim drugim AVON pravilima i procedurama. Ukoliko se pronađe da kršite ovaj Ugovor o Prodavnici predstavnika, AVON može a) izmeniti, postaviti, ukloniti ili blokirati pristup bilo kojim informacijama ili materijalima na delu ili u celini vaše Prodavnice predstavnika, ili b) ukinuti vam pravo da posedujete Prodavnicu predstavnika; u svakom slučaju po našoj diskreciji.

Molimo imajte na umu da AVON nema obavezu da vam omogući Prodavnicu predstavnika.

 • I vi i AVON imate pravo da prekinete vašu saradnju sa AVON-om u bilo kom trenutku i iz bilo kog ili bez razloga, uključujući bez ograničenja prekid vašeg statusa kao AVON nezavisnog predstavnika prodaje. Zadržavamo pravo da preduzmemo korake koje smatramo potrebnim ili odgovarajućim da primenimo i/ili potvrdimo usklađenost sa ovim Ugovorom o Prodavnici predstavnika, Uslovima i odredbama web sajta, Politikom privatnosti ili bilo kojim drugim AVON pravilima i procedurama, i da sankcionišemo AVON nezavisnog predstavnika prodaje koji prekši bilo šta od gorepomenutog kako smatramo neophodnim po sopstvenoj diskreciji.

Ukoliko se na vaš ili naš zahtev prekine status AVON nezavisnog predstavnika prodaje, ili usled kršenja Ugovora ili iz nekog drugog razloga, sledeći uslovi i odredbe se primenjuju:

 • Više niste u mogućnosti da koristite Prodavnicu predstavnika, i više nemate pristup sajtu Prodavnice predstavnika, vašim Kupac/Kontakt informacijama, ili bilo kojim drugim informacijama koje su pohranjene ili procesuirane u vezi sa Prodavnicom predstavnika

 • Zadržavamo pravo da nastavimo da servisiramo vaše Kupce i Kontakte po sopstvenoj diskreciji

 • Nezavisni status. Prihvatate i saglasni ste da, kao AVON nezavisni predstavnik prodaje, vi ste nezavisni izvođač AVON-a i nemate ovlašćenja da sačinite bilo kakav dug, obavezu ili odgovornost, ili da načinite bilo kakva obećanja ili ugovore u ime AVON-a. Ništa u ovom Ugovoru o nezavisnom predstavniku prodaje se neće smatrati kreiranjem partnerstva, zajedničkog poduhvata, predstavništva ili odnosa zaposleni-poslodavac između vas i AVON-a. Prihvatate i saglasni ste da se ne tretirate kao zaposleni u svrhu državnih ili lokalnih poreza, i da ste odgovorni da plaćate sopstveni porez na prihod, socijalna davanja, takse sa samo-zaposlenje i sve ostale povezane takse.

 • Ni u kom slučaju Avon nije odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektne, gubitak profita, specijalne ili posledične štete, koje nastaju iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe Avon Online i/ili Prodavnice predstavnika, čak iako je AVON ili ovlašćeni predstavnik AVON-a upoznat sa mogućnošću nastanka takve štete. Važeći zakon ne mora odobriti ograničenje ili isključenje odgovornosti ili slučajne ili posledične štete, tako da gorepomenuto ograničenje ili isključenje može da ne važi za vas. Ni u kom slučaju ukupna odgovornost AVON-a prema vama za svu štetu, gubitke i uzroke delovanja (u ugovoru ili na neki drugi način) ne sme da prekorači iznos koji je plaćen sa vaše strane, ukoliko postoji, za upotrebu ili pristup Avon Online i/ili Prodavnici predstavnika.

 • Odricanje odgovornosti. Avon Online se dostavlja u viđenom stanju bez bilo kakvih garancija, izričitih ili impliciranih, uključujući, bez ograničenja, implicirane garancije vlasništva, zadovoljavajućeg kvaliteta i odgovaranja za određenu upotrebu. AVON ne pruža garancije u vezi sa tačnošću, pouzdanošću, pravovremenošću ili kompetnosti bilo kog materijala koji se nalazi ili kom se može pristupiti kroz Avon Online. Svako oslanjanje na ili upotreba takvog materijala je isključivo na sopstveni rizik. AVON ne garantuje da je Avon Online dostupan redovno niti da će biti bez prekida ili grešaka, da će defekti biti ispravljeni, ili da je Avon Online i serveri na kojima se nalazi bez virusa i ostalih štetnih komponenti. Važeći zakon može isključiti takve implicirane garancije, tako da se gorepomenuto isključenje ne odnosi na vas.

 • Važeći zakon. Ugovor o Prodavnici predstavnika je vođen zakonima Republike Srbije bez obzira na konflikte zakonskih principa. Saglasni ste da će bilo kakav spor ili potraživanje iz ovog ili u vezi sa ovim Ugovorom o Prodavnici predstavnika ili vašim pristupom ili upotrebom Avon Online biti rešavan samo u nadležnim sudovima Republike Srbije, i ovim ste saglasni i predajete se jurisdikciji takvih sudova u svrhu parničenja za bilo kakav takav spor ili potraživanje.

 

Ugovor © 2014 Avon Cosmetics SCG D.O.O. Sva prava zadržana

Zvanični prikaz operatora web sajta:

Avon Cosmetics SCG doo
Sedište: Milutina Milankovića 9ž
Registrovan pod registracionim brojem: 25569
Poreski identifikacioni broj:100062786

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]