Cookie: Avon sajt koristi "cookies". Pročitaj više u Uslovima Privatnosti Otkaži
Zatvori 
Promenili ste kampanju, ali se Vaša korpa nije izmenila.
Promenili ste kampanju, i Vaša korpa je izmenjena u skladu sa promenom kampanje.

Avon partneri u
borbi protiv raka dojke

NALOR (Nacionalna asocijacija lečenih od raka)


Najnoviji program NALORa kroz psihosocijalnu podršku pomaže ženama i njihovim porodicama koje se suočavaju i nose sa dijagnozom raka dojke. Prvi ovakav program bio bi organizovan naredne godine u Leskovcu i tokom 6 meseci obuhvatio bi 300 žena i njihovih porodica.

Ovaj program psihosocijalne podrške namenjen je ženama i svim članovima njihovih porodica (supruzima, roditeljima, deci) u svim fazama suočavanja sa bolešću: po saznanju dijagnoze, pre i posle operacije, tokom lečenja (zračne i hemoterapije), posle lečenja i kod progresije bolesti.

„Najveći šok žene dožive kad saznaju dijagnozu, dok još uvek nemaju dovoljno informacija. Kako su najčešće stub porodice, one štite svoje ukućane i decu od šoka i traume, zaboravljajući na sebe. Najčešće nemaju vreme i prostor gde bi one ispoljile svoje strahove, očaj, užas i ostala osećanja, bez brige da li će time nekom naškoditi.“ Dr. Đerđi Šarić, onkolog i predsednica NALORa.“Ovim programom želimo da pomognemo i olakšamo ne samo ženama već i celim porodicama prolazak kroz borbu sa ovom bolešću.“ nalor.co.rs

Fond B92


Osnovаn 2004. godine kаo nevlаdinа orgаnizаcijа kojа okupljа sve neprofitne projekte i аkcije B92, Fond B92 nаstаvljа trаdiciju svih delovа mаtične kuće koristeći sаvremene аlаte zа promociju demokrаtskih vrednosti. U okviru Fondа B92 reаlizuju se аkcije društvene odgovornosti, producirаju se i promovišu dokumentаrni filmovi, аngаžovаnа umetnost, аktivističke orgаnizаcije, а svoje delаtnosti obаvljа i Kulturni centаr Reks. Fond B92 i njegov osnivаč medijskа kućа B92 su promoteri korporаtivne i individuаlne društvene odgovornosti, аli i prikupljаju sredstvа zа specijаlne humаnitаrne аkcije. U poslednjih nekoliko godinа Fond B92 je prikupio novаc i implementirаo brojne аkcije od kojih su jаvnosti nаjpoznаtije „Bitkа zа bebe“, izgrаdnjа sigurnih kućа zа žrtve porodičnog nаsiljа, nаbаvkа pokretnog digitаlnog mаmogrаfа zа prevenciju rаkа dojke, nаbаvkа trаnsfuziološkog аutobusа zа Institut zа trаnsfuziju krvi, kаmpаnjа zа sigurnost u sаobrаćаju itd. fondb92.org

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država


Ambasada SAD u Srbiji je već godinama posvećena podizanju svesti o borbi protiv raka dojke, a deo “Milion Razloga Zašto” kampanje je postala 2013. godine. U saradnji sa partnerima aktivno je uključena u različite aktivnosti posvećene ovoj temi, a deo tih aktivnosti uključuje dovođenje američkih stručnjaka koji sa svojim kolegama iz Srbije razmenjuju iskustva iz oblasti prevencije kancera i psihološke podrške pacijentima i njihovim porodicama. Takođe, kroz programe profesionalinih razmena koje finansira Stejt department, stručnjaci iz Srbije koji se bave ovom i sličnim temama imaju priliku da borave u Americi i tamo steknu nova znanja, ali i podele svoja iskustva sa američkim kolegama. serbian.serbia.usembassy.gov
{{LoadedProducts[productId].Name}}
{{::LoadedProducts[productId].Name}}
{{::LoadedProducts[productId].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[productId].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[35775].Name}}
{{::LoadedProducts[35775].Name}}
{{::LoadedProducts[35775].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[35775].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[18572].Name}}
{{::LoadedProducts[18572].Name}}
{{::LoadedProducts[18572].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[18572].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[25299].Name}}
{{::LoadedProducts[25299].Name}}
{{::LoadedProducts[25299].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[25299].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[1044].Name}}
{{::LoadedProducts[1044].Name}}
{{::LoadedProducts[1044].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[1044].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[29665].Name}}
{{::LoadedProducts[29665].Name}}
{{::LoadedProducts[29665].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[29665].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[21946].Name}}
{{::LoadedProducts[21946].Name}}
{{::LoadedProducts[21946].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[21946].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[24400].Name}}
{{::LoadedProducts[24400].Name}}
{{::LoadedProducts[24400].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[24400].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[31692].Name}}
{{::LoadedProducts[31692].Name}}
{{::LoadedProducts[31692].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[31692].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[42383].Name}}
{{::LoadedProducts[42383].Name}}
{{::LoadedProducts[42383].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[42383].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[41646].Name}}
{{::LoadedProducts[41646].Name}}
{{::LoadedProducts[41646].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[41646].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[41647].Name}}
{{::LoadedProducts[41647].Name}}
{{::LoadedProducts[41647].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[41647].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[40459].Name}}
{{::LoadedProducts[40459].Name}}
{{::LoadedProducts[40459].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[40459].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[44464].Name}}
{{::LoadedProducts[44464].Name}}
{{::LoadedProducts[44464].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[44464].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[48919].Name}}
{{::LoadedProducts[48919].Name}}
{{::LoadedProducts[48919].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[48919].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[50451].Name}}
{{::LoadedProducts[50451].Name}}
{{::LoadedProducts[50451].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[50451].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[51465].Name}}
{{::LoadedProducts[51465].Name}}
{{::LoadedProducts[51465].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[51465].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[66849].Name}}
{{::LoadedProducts[66849].Name}}
{{::LoadedProducts[66849].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[66849].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[54418].Name}}
{{::LoadedProducts[54418].Name}}
{{::LoadedProducts[54418].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[54418].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[71170].Name}}
{{::LoadedProducts[71170].Name}}
{{::LoadedProducts[71170].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[71170].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[55386].Name}}
{{::LoadedProducts[55386].Name}}
{{::LoadedProducts[55386].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[55386].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[64698].Name}}
{{::LoadedProducts[64698].Name}}
{{::LoadedProducts[64698].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[64698].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[69648].Name}}
{{::LoadedProducts[69648].Name}}
{{::LoadedProducts[69648].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[69648].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[55402].Name}}
{{::LoadedProducts[55402].Name}}
{{::LoadedProducts[55402].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[55402].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[57674].Name}}
{{::LoadedProducts[57674].Name}}
{{::LoadedProducts[57674].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[57674].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

{{LoadedProducts[72249].Name}}
{{::LoadedProducts[72249].Name}}
{{::LoadedProducts[72249].MarketingLabel1}}
NEW
Pogledaj proizvod

{{::(LoadedProducts[72249].SalePrice | currency)}}

Pogledaj proizvod

No Longer Available

Available Soon

Celokupan bruto profit od prodaje proizvoda
sa ružičastom vrpcom namenjen je programima u okviru Avon akcije za borbu protiv raka dojke.
Izaberi proizvod
{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]